PSYCHOTERAPIA PYTANIA I ODPOWIEDZI KONTAKT
Justyna Cejrowska 609 177 095
Pola Szarwiło-Węgielska 788 182 081
Katarzyna Duda 603 659 124

Alicja Tomczak-Mirecka 506 136 232

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

--- SZCZECIN ---


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, uwzględniając również nowsze teorie dynamiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii, co pozwala na elastyczność w dostosowywaniu jej do indywidualnej problematyki pacjenta. Jest metodą, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa.

Psychoterapia zorientowana psychodynamicznie koncentruje się na odnalezieniu źródła nieświadomego konfliktu, który często manifestuje się: objawami somatycznymi, lękiem, niepokojem nieznanego pochodzenia, nerwowością, różnorodnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Terapia polega na ujawnieniu i przepracowaniu nieświadomych treści, schematów relacji i wzorców psychicznych, poprzez rozmowę, w której pacjent zachęcany jest do swobodnego wyrażania swoich myśli, pragnień i emocji.

Psychodynamiczna praca wymaga podejścia indywidualnego i całościowego do osobowości pacjenta. Na tej podstawie tworzona jest strategia pracy w psychoterapii, stawiane są cele terapeutyczne i jasno określany obszar zakresu pomocy.

PSYCHOTERAPEUTA

Pracujemy w oparciu o koncepcję psychodynamiczną. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji. Przestrzegamy zasad praktyki psychodynamicznej zawartej w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wiedza teoretyczna i praktyczna wyznacza sposób i zakres efektywnej pomocy, jakiej możemy udzielić naszym pacjentom.

PACJENT

Moment zgłoszenia do psychoterapeuty jest związany z odczuwanym cierpieniem wynikającym z problemów w relacjach z ludźmi, trudności emocjonalnych czy też odczuwanych objawów somatycznych. Podjęcie psychoterapii wymaga od pacjenta wewnętrznej motywacji do zmiany oraz gotowości do dokonywania refleksji nad przyczynami przeżywanych problemów.

Copyright © Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej w Szczecinie Stworzone przez Codeton Software w roku 2014