Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

home

Justyna Cejrowska | Katarzyna Duda | Alicja Tomczak-Mirecka

Responsive image

psychoterapia

Na czym polega

Psychoterapia Psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z klasycznej psychoanalizy, uwzględniając również nowsze teorie dynamiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii, co pozwala na elastyczność w dostosowywaniu jej do indywidualnej problematyki pacjenta. Jest metodą, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa. Psychoterapia zorientowana psychodynamicznie koncentruje się na odnalezieniu źródła nieświadomego konfliktu, który często manifestuje się: objawami somatycznymi, lękiem, niepokojem nieznanego pochodzenia, nerwowością, różnorodnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Terapia polega na ujawnieniu i przepracowaniu nieświadomych treści, schematów relacji i wzorców psychicznych, poprzez rozmowę, w której pacjent zachęcany jest do swobodnego wyrażania swoich myśli, pragnień i emocji. Psychodynamiczna praca wymaga podejścia indywidualnego i całościowego do osobowości pacjenta. Na tej podstawie tworzona jest strategia pracy w psychoterapii, stawiane są cele terapeutyczne i jasno określany obszar zakresu pomocy.

Psychoterapeuta

Pracujemy w oparciu o koncepcję psychodynamiczną. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji. Przestrzegamy zasad praktyki psychodynamicznej zawartej w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wiedza teoretyczna i praktyczna wyznacza sposób i zakres efektywnej pomocy, jakiej możemy udzielić naszym pacjentom.

Pacjent

Moment zgłoszenia do psychoterapeuty jest związany z odczuwanym cierpieniem wynikającym z problemów w relacjach z ludźmi, trudności emocjonalnych czy też odczuwanych objawów somatycznych. Podjęcie psychoterapii wymaga od pacjenta wewnętrznej motywacji do zmiany oraz gotowości do dokonywania refleksji nad przyczynami przeżywanych problemów.

Responsive image

terapeuci

Nasz zespół

Psychoterapeuci

Nasz zespół pracuje w nurcie psychodynamicznym, co określa zarówno nasze stanowisko teoretyczne jak i praktykę leczenia. Podejście to jest efektem pełnego kształcenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz członkowstwie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Naszą pracę opieramy na praktyce oraz nieustannie poszerzanej wiedzy z zakresu koncepcji psychodynamicznej, regularnych superwizjach i kodeksie etycznym PTPPd.

Justyna Cejrowska

Psychoterapeuta | Psycholog | Pedagog

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Obecnie pracuję jako psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii przy SPSK 1 PUM w Szczecinie, na oddziale dziennym w pododdziale leczenia nerwic.

Zadzwoń

Katarzyna Duda

Psychoterapeuta dyplomowany | Psycholog | Socjolog

Praktykę terapeutyczną prowadzę od ponad 8 lat. Pracuję z osobami dorosłymi. Posiadam doświadczenie w pracy klinicznej.

Zadzwoń

Alicja Tomczak-Mirecka

Psychoterapeuta, Psycholog, Socjoterapeuta

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Prowadzę grupy socjo-terapeutyczne i TUS (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zadzwoń
Responsive image

pytania i odpowiedzi

Ważne

Pytania i Odpowiedzi

 • Kiedy zgłosić się na psychoterapię?
 • Kiedy potrzebuję pomocy psychoterapeuty?
 • Jak wybrać psychoterapeutę?
 • Jaką metodę psychoterapii wybrać?
 • Czym różni się rozmowa z psychoterapeutą od rozmowy z przyjacielem lub bliską osobą?
 • Co każdy pacjent może wiedzieć o swoim terapeucie?
 • Jakie są różnice między psychologiem, psychoterapeutą a psychiatrą?
 • Czego mogę spodziewać się na pierwszym spotkaniu z terapeutą?
 • Jak długo i jak często trwa psychoterapia?
 • Jakie mogę mieć korzyści z uczestnictwa w psychoterapii?
 • Ile trwa sesja?

Kiedy zgłosić się na psychoterapię?

Podstawowym wskaźnikiem tego, że powinniśmy rozważyć psychoterapię jest subiektywnie odczuwane cierpienie pacjenta w jakimkolwiek obszarze codziennego funkcjonowania. Ważna jest także motywacja do podjęcia psychoterapii, ponieważ jest to proces długotrwały i częstokroć trudny emocjonalnie.

Responsive image

cennik

Cennik

Konsultacji i sesji psychoterapii

Katarzyna Duda

Konsultacja wstępna (50 minut)

150 PLN

Sesja psychoterapii (50 minut)

120 PLN

Justyna Cejrowska

Konsultacja wstępna (50 minut)

150 PLN

Sesja psychoterapii (50 minut)

120 PLN

Alicja Tomczak-Mirecka

Konsultacja wstępna (50 minut)

150 PLN

Sesja psychoterapii (50 minut)

120 PLN

Responsive image

kontakt

Kontakt

Adresy gabinetów

Justyna Cejrowska

tel. 609 177 095

ul. Reduty Ordona 57

71-202 Szczecin

Katarzyna Duda

tel. 603 659 124

ul. Storrady Świętosławy 1/210

71-602 Szczecin

Alicja Tomczak-Mirecka

tel. 506 136 232

Aleja Wojska Polskiego 54/3

70-477 Szczecin